CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MUA MÁY TÍNH CẦM TAY CỦA  BITEX

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MUA MÁY TÍNH CẦM TAY CỦA BITEX

Lượt xem:

[...]
kết quả thi thử 22/5/2020 theo lớp

kết quả thi thử 22/5/2020 theo lớp

Lượt xem:

[...]
kết quả thi thử TN THPT 22/05/2020

kết quả thi thử TN THPT 22/05/2020

Lượt xem:

[...]
thời khóa biểu từ 9/5/2020 (không giãn cách)

thời khóa biểu từ 9/5/2020 (không giãn cách)

Lượt xem:

[...]
NGƯỜI THẦY – BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG MẪU MỰC

NGƯỜI THẦY – BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG MẪU MỰC

Lượt xem:

[...]
CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY

CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY

Lượt xem:

[...]
TẤM GƯƠNG SÁNG VÙNG CAO NGUYÊN

TẤM GƯƠNG SÁNG VÙNG CAO NGUYÊN

Lượt xem:

[...]
THÀNH LẬP TRƯỜNG

THÀNH LẬP TRƯỜNG

Lượt xem:

[...]
THƯ NGỎ

THƯ NGỎ

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019

Hình ảnh BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]