HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Lượt xem:

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC [...]
CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY

CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019

Hình ảnh BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
KE HOACH GIAO DUC LY TUONG CACH MANG 2018 – 2019

KE HOACH GIAO DUC LY TUONG CACH MANG 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
QUY CHẾ TÍNH ĐIỂM THI ĐUA 2018 – 2019

QUY CHẾ TÍNH ĐIỂM THI ĐUA 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN

Lượt xem:

[...]
CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Lượt xem:

[...]
CHUONG TRINH 2018-2019

CHUONG TRINH 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]